Chrome là một trình duyệt web nhanh, an toàn, miễn phí.

Dùng thử tính năng mới với Chrome Beta

Bạn thấy hơi mạo hiểm? Hãy xem những tính năng sắp ra mắt trước khi chúng tôi phát hành.

  • feature_highlight

    Xem trước các tính năng chúng tôi đang phát triển

  • chat_bubble_outline

    Cung cấp phản hồi để trình duyệt Chrome hoạt động tốt hơn

  • system_update_alt

    Cập nhật hàng tuần