Chrome là một trình duyệt web nhanh, an toàn, miễn phí.

Google Chrome dành cho nhà phát triển

Bản dựng cho web mở

  • developer_mode_tv

    Phát triển trang web cho phiên bản web tiếp theo

  • web

    Thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến

  • system_update_alt

    Cập nhật hàng tuần